Nhân Sự

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

 

 

 

TS. Tống Thanh Nhân

Trưởng BM Điện tử công nghiệp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. Huỳnh Xuân Dũng

Phó Trưởng BM Điện tử công nghiệp

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trương Quang Trung

Giảng viên, Trưởng phòng CTCT-HSSV

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ánh

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Thượng Văn Bé

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. Phùng Đức Bảo Châu

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Đinh Thị Thanh Hoa

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Nguyễn Trọng Khanh

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Tô Hoàng Lộc

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Phạm Văn Mạnh

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Xuân Nam

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thành Nhân

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NCS. Nguyễn Thanh nghĩa

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Hữu Phước

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Trương Hoàng Hoa Thám

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Đoàn Thanh Tú

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KS. Hồ Văn Thới

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Đỗ Đức Tuấn

Giảng Viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Liên hệ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng
65, Huỳnh Thúc Kháng, Q1, TP.HCM
  •  Hotline: (28) 38212360 - Ext 33; 0983 426 422